Federalno ministarstvo okoliša i turizma dalo je pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o zabrani planiranja, izgradnje i puštanja u rad malih i srednjih hidroelektrana na teritoriji Federacije BiH, a koji su izradile nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša.

“Budući da je izvorna nadležnost ovog ministarstva zaštita okoliša i da imamo odličnu suradnju s nevladinim sektorom, smatramo da je Nacrt zakona iznimno dobar i da ga svi u lancu nadležnih institucija trebaju podržati, kako bi se što prije našao u parlamentarnoj proceduri. Nacrt zakona koji su predložile nevladine organizacije bitno je usvojiti, jer bi se na taj način ispoštovao i zaključak Parlamenta Federacije BiH, kojim je naložena zabrana izgradnje mini i srednjih hidroelektrana”, priopćeno je iz Ministarstva.

Poručuju da je očuvanje naših rijeka iznimno važno za zaštitu okoliša u cjelini, ali i za razvoj turizma s obzirom na to da su rijeke prirodno blago koje treba iskoristiti u smislu turističkog proizvoda.

Ministarstvo je pozitivno mišljenje dostavilo u Ured premijera Vlade Federacije BiH, a nadaju se da će se i sve ostale nadležne institucije očitovati o zakonu i dostaviti svoje sugestije ukoliko ih imaju, kako bi se zaustavila izgradnja mini hidrocentrala.

EKO Otpor