Udruga “Eko OTPOR” koja već duže vremena ukazuje na veliki problem teškog zagađenja okoliša u Širokom Brijegu predala 24.lipnja 2022. godine na ruke predsjedniku gradskog vijeća Vinku Topiću – Prijedlog za javno priznanje Zlatna plaketa “Grb Grada Širokog Brijega” prema firmi FEAL d.o.o. iz Širokog Brijega :

Prijedlog za javno priznanje Zlatna plaketa “Grb Grada Širokog Brijega”

Poštovani,

Obraćamo Vam se ispred Udruge za sigurno životno okruženje „EKO OTPOR“ koja je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, a koja se bavi poticanjem i realizacijom programa, projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša. Sve aktivnosti Udruge su vezane za postizanje ciljeva u interesu očuvanja života na Zemlji i života budućih generacija na području Širokog Brijega, ne samo radi čovjeka, nego i radi očuvanja biljnog i životinjskog svijeta kao evolucijskog nasljeđa na Zemlji.

Svojim djelovanjem pratimo i potičemo aktivnosti usmjerene ka unaprjeđenju zaštite života i okoliša u Bosni i Hercegovini, posebice u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a s ciljem unaprjeđenja zaštite globalnog sustava Zemljine biosfere koju čine voda, zrak, tlo, sva živa bića, svi prirodni resursi i sva svjetska kulturna i prirodna baština.

Ovom prilikom željeli bismo uglednu firmu  FEAL d.o.o. iz Širokog Brijega predložiti za javno priznanje Zlatna plaketa “Grb Grada Širokog Brijega”, a koja se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti od gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja Grada.

Navedena firma FEAL d.o.o. iz Širokog Brijega svojim nesebičnim trudom dugi niz godina bavi se, osim svoje primarne djelatnosti, i mnogim drugim stvarima a koje svojim sugrađanima redovno priušte izlijevanjem otpadnih voda u korito rijeke Ugrovače koja prolazi kroz ovaj naš lijepi Grad koji je dan nama u nasljedstvo od predaka da ga pazimo i čuvamo, kao i svu njegovu bogatu prirodu i kulturu za sve iduće nove generacije.

Ovakav čin besplatnog darovanog  nam ekocida kojeg redovno priušti firma FEAL svojim sugrađanima  trajno uništava korito rijeke Ugrovače, gdje  svojim postupkom dovode u pitanje život i zdravlje  svojih sugrađana, kao biljnog i životinjskog svijeta koje je na ovom područjima stoljećima stvarano, dovoljan je razloga da se istoj dodjeli javno priznanje Zlatna plaketa “Grb Grada Širokog Brijega” što u potpunosti i besprigovorno prihvaćaju i podržavaju brojni mještani Grada Širokog Brijega svojim prešutnim odobravanjem!

Stoga smatramo kako je naš zahtjev sasvim opravdan jer bi stvarno bila tragedija da jedno uvaženo i respektabilno poduzeće kao što je FEAL ne dobije svoju „zasluženu“ nagradu kao što je zlatna plaketa “Grb grada Širokog Brijega.“

Kao dokaze navedenom, dostavili smo i nekoliko fotografija:

Eko OTPOR