Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine pozitivno je ocijenilo studiju o procjeni utjecaja na okoliš te izdalo okolišnu dozvolu za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada i proširenje deponije Uborak.

Izrada Studije o procjeni utjecaja na okoliš za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada i za proširenje prvi je korak u realizaciji plana prilagodne za regionalnu deponiju.

Upravo je spomenuti plan zbog izostanka konkretnog roka za sanaciju deponije bio sporan za aktiviste Udruge ”Jer nas se tiče”, koji su kasnije zbog navedenog tužili Ministarstvo pred Županijskim sudom u Sarajevu.

Smeće pod prozorima

Izradu studije o procjeni utjecaja na okoliš u ovom slučaju sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, a nositelj projekta bila je Služba za komunalne poslove Grada Mostara. Vrijednost projekta je 65.988 KM, od čega je Grad osigurao 40 posto sredstava.

Za izradu studije javila su se četiri ponuđača, a najpovoljniji je bio IG Banja Luka. Nakon primopredaje nacrta, 14. lipnja prošle godine održana je javna rasprava o studiji na okoliš za aktivnosti deponiranja komunalnog otpada, na kojoj je podneseno više primjedbi nevladinih organizacija.

Veći dio njih, prema navodima iz Grada Mostara, je prihvaćen, pa je studija izmijenjena i dopunjena. Na koncu je pozitivno ocijenjena, te je 8. prosinca 2021. izdana Okolišna dozvola za proširenje.

Odluka je pogodila građane nastanjene na sjeveru Mostara, ponajviše aktiviste Udruge “Jer nas se tiče”, koji su o svemu obaviješteni 11. siječnja. I već su kako kažu, poduzeli prvi korak.

– Ponovno smo tužili Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH pred Županijskim sudom u Sarajevu. To je druga tužba, nakon one koja se odnosila na plan prilagodbe, rekao je aktivista Nijaz Hodžić.

U tužbi su naveli da je Ministarstvo postupilo protivno zakonima, te da će nova studija deponiju i smeće dovesti pod prozore kuća u kojim žive ljudi.

– Nisu u obzir uzeli činjenicu da su kuće samo stotinu metara dalje. U četvrtak smo poslali tužbu i sada čekamo reakciju pravosuđa. Nažalost, sudovi su često spori, ali smo spremni čekati. Vidjet ćemo da li će i u ovome slučaju biti ažurni, dodaje.

Deponija će se novim planom proširiti ka istoku, iako su ranije upravo aktivisti i mještani tvrdili da nema mjesta za proširenje ili deponiranje u postojeće kasete.

– Proširenje ide ka potoku Sušica. Taj se potok inače ulijeva u rijeku Neretvu. I sve što u toj novoj kaseti završi, u slučaju bujica ili obilnih padalina može završiti u našim dvorištima ili u rijeci Neretvi, upozorio je Hodžić.

Stanje nikad gore

S Gradskom upravom, ističe, u posljednje vrijeme nije bilo komunikacije.

– To je udružena organizacija HDZ-a i SDA, rekao je kratko na kraju.

Vijećnik Arman Zalihić nastanjen je nekoliko stotina metara od deponije. Upozorava da je stanje na Uborku u ovome trenutku – katastrofalno.

– Tijekom posljednje tri godine ništa nije urađeno, a odlukom o proširenju se samo nastavlja agonija stanovništva, ne samo bjelopoljske kotline, već cijelog Mostara. Stanje na Uborku je gore nego ikada. Kao vijećnik, s obzirom da se radi o odluci Ministarstva okoliša Federacije BiH ne mogu puno učiniti. Stvarne namjere vlasti će se ogoliti kada se vide izmjene Prostornog plana. To je ključni dokument kroz čije izmjene se može naći nova lokacija za deponiju, rekao je Zalihić.

Dnevni.ba