Što je azbest?

Azbest je grupa minerala (silikata) koji izgledaju poput tankih vlakana. Riječ azbest potječe iz grčkog jezika, a znači negasivo ili neuništivo. Ova vlakna su sitna i mogu se vidjeti samo mikroskopom. Ukoliko se azbestna vlakna nađu u zraku, mogu se udahnuti i ući u pluća, te pri dugotrajnom izlaganju izazvati rak pluća i druge plućne bolesti.

Gdje se nalazi azbest?

Azbest se može nalaziti u prirodi i u proizvodima koje stvara čovjek. U prirodi azbest je mineral koji je dio stijena i tla, a ukoliko dospije u zrak (primjerice vremenskim prilikama ili kod gradnje) može postati prijetnja po zdravlje. Međutim, ukoliko se prirodni azbest „ne dira“ i ne dospije u zrak, on je praktički bezopasan.

Obzirom da je azbest dobar izolator elektriciteta, mehaničkih sila, zraka, topline i otporan je na koroziju, toplinu i većinu kemikalija, smatra se da svoju primjenu nalazi u oko 3.000 proizvoda (npr. žbuka s azbestom, izolacija cijevi, azbestne pločice, azbestno-cementne vodovodne cijevi, protupožarna vrata, azbestne brtve). Bilo koja zgrada sagrađena prije 2000. godine (kuće, škole, tvornice, bolnice itd.) može sadržavati azbest.

Posebno se ističu problemi u vezi rušenja nebodera u SAD-u (11. rujna 2001. godine), gdje se procjenjuje da je u tim neboderima bilo ugrađeno oko 550.000 tona azbesta. Posljedice na zdravlje sudionika u provedbi zaštite i spašavanja još dugo će biti prisutne. Značajna količina azbesta koja se nalazi u mnogim zgradama u kojima žive ljudi i u poznatim kao zgradi EU u Briselu predstavlja veliku opasnost u budućnosti. Znanost treba tražiti rješenja kako «demontirati takve objekte», jer bi rušenje na klasičan način dovelo do goleme kontaminacije zraka azbestnim vlaknima.

Što se događa kad udahnemo azbestna vlakna?

Kad udahnemo azbestna vlakna, većina ih bude izbačena iz organizma, no neka od njih zaostanu u plućima i ostanu čitav život. Vlakna se tako mogu nakupljati i izazvati sitne ožiljke i upale, što na poslijetku može dovesti do opasnih bolesti.

Azbestno vlakno u plućima

Tko je izložen azbestu?

Valja napomenuti da smo svi mi izloženi malim koncetracijama azbestnih vlakana u zraku. Bolesti povezane s azbestom uglavnom se javljaju u radnika koji su na svom radnom mjestu izloženi azbestu (građevinski radnici, radnici koji su nekad radili u proizvodnji azbestnih proizvoda i sl.).

Koje bolesti uzrokuje azbest?

Izloženost značajnim koncentracijama azbesta može uzrokovati rak pluća, mezoteliom (rak pleure), azbestozu i razne druge bolesti pleure. Pleura je ovojnica koja obavija pluća. Azbestoza je kronična plućna bolest u kojoj dolazi do nastanka ožiljaka u plućnom tkivu i posljedičnom smanjenju plućne funkcije. Prema istraživanjima, potrebno je 15-40 godina izloženosti azbestnim vlaknima u zraku (koncentracije 0,125-30 vlakana/mL) da bi se razvile ove bolesti.

Bolesti povezane s azbestom najčešće nastaju kod osoba koje su dugotrajno ili često izložene azbestu, posebice većim koncentracijama, što se događa kod profesionalne izloženosti. Ukoliko je osoba izložena azbestu dulje vrijeme i pušač je, njezin rizik za nastanak raka pluća je veći od jednostavnog zbroja rizika od izlaganja azbestu i rizika od pušenja.

Nema uvjerljivih dokaza da ingestija (unošenje hranom ili pićem) azbestnih vlakana ima negativan utjecaj na zdravlje.

Kakva je zakonska regulativa vezana uz azbest?

Zbog dokazane štetnosti po zdravlje ljudi, u Europskoj uniji potpuno je zabranjena proizvodnja, promet i uporaba svih vrsta azbestnih vlakana. Zabrana je propisana Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i vijeća (Prilog XVII). Istom Uredbom propisano je da, stavljanje na tržište i uporaba ovih vlakana i proizvoda koji ih sadrže, koja je dopuštena u skladu s određenim izuzećima, može se dopustiti samo pod uvjetom da proizvodi koji sadrže azbest i njihovi spremnici moraju nositi oznaku.

Mato Lakić, dr. med. spec. epidemiologije / Zzjzdnz.hr