Elektronski i električni otpad spominje se kao jedan od opasnijih, a predstavlja štetu koju prouzrokuju uređaji klasificirani u nekoliko kategorija: mali i veliki kućni aparati, IT oprema, rasvjeta, elektronske igračke, medicinski uređaji, flourescentne cijevi… Stupivši na tržište sa novim, eko-svjesnim gedžetima, mnoge firme i kompanije reagirale su na ovaj problem u vidu proizvoda koji će biti sigurni za životnu sredinu.

Prva eko-računala pojavili su se krajem prošlog desetljeća. HP-ov model rp5700 slim napravljen je od komponenti koje je moguće reciklirati u mjeri do 95 posto i posjeduje napajanje sa opcijskim solarnim izvorom energije. Spomenuti model iz 2007. godine prati linija Fujitsu Siemens-a ESPRIMO 0-Watt koja tokom stanja pripravnosti troši manje od 0,5 vati. Emisije štetnih plinova koje ispuštaju automobili sa dizel ili benzinskim motorima utiču na globalno zagrijavanje, ali je stigla alternativa: električna i hibridna vozila, no ova je tema priča za sebe. Kompanija House of Marley prezentirala je najnoviji rezultat rada na napravi sačinjenoj od recikliranih materijala: Jamaica Wireless 2 blutut slušalice napravljene su od 99 posto plastičnog otpada dobivenog posredstvom boca od plastike.

Međutim, moramo da budemo oprezni. LED i CFL sijalice posljednjih godina dostigle su veliku popularnost jer kupci i potrošači žele da smanje zagađenje. Ovi tipovi sijalica u sebi sadrže elemente koji ometaju proizvodnju melatonina, spominje se i fenol, olovo, arsenik, a možda najveći rizik nosi živa koju ove sijalice sadrže: otrovni metal koji utiče na živčano tkivo u ljudskom organizmu.

Načini na koje čovjek može smanjiti štetu i doprinijeti revitalizaciji planete, prirode i okoline ne vrijede ukoliko su kobni za sva živa bića. Ulaganjem u fakultete koji imaju departmane za ekologiju, ekološke tehnologije i zaštitu životne sredine motiviraju se studenti koji žele da sigurnim pristupom spoje suvremeno i zeleno. Pravilna i održiva obnova prirode postiže se iscrpnom edukacijom, istraživanjem, obazrivošću i oslanjanjem na provjerene brendove.

Studnel.com